Wypożyczalnie

Zapraszamy do naszych 63 wypożyczalni rakiet śnieżnych na trenie całego kraju.

 

Obecnie do Państwa dyspozycji jest 740 par rakiet.

 Regulamin wypożyczania rakiet śnieżnych.

 1. Przedmiotem wypożyczenia jest para rakiet śnieżnych.
 2. Rakiety wypożyczane są na podstawie transakcji rezerwacyjnej zawartej na mniejszej stronie internetowej.  
 3. Podstawą do wypożyczenia rakiet jest dokonanie transakcji za pośrednictwem niniejszej strony i przelewy24.
 4. Opłaty pobierane za wypożyczenia wymienione są w cenniku, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5. Opłaty te uiszcza się przed pobraniem wypożyczonego sprzętu.
 6. W przypadku braku możliwości wypożyczenia sprzętu wpłacone pieniądze zostaną bezwłocznie zwrócone.
 7. Doba wypożyczenia liczona jest od godziny 12.00 do godziny 12.00 dnia następnego.
 8. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest za każda dobę wypożyczenia.
 9. Liczbę dób, za które pobrana zostanie opłata określa się w Umowie Wypożyczenia.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia powstałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu lub jego utratę, do wysokości jego wartości zapisanej w Umowie Wypożyczenia.
 11. Klient, który nie zwróci sprzętu w uzgodnionym terminie, zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej.
 12. Klient wypożyczający sprzęt wpłaca kaucję.
 13. Kaucja podlega zwrotowi po zwróceniu sprzętu w uzgodnionym terminie i w takim stanie technicznym, w jakim został on wypożyczony.
 14. Kaucja zostaje zatrzymana, w części lub w całości, i przeznaczona na pokrycie kosztów odtworzenia właściwości eksploatacyjnych sprzętu wtedy, gdy: sprzęt zostanie utracony; sprzęt zostanie zdekompletowany; sprzęt zostanie zniszczony lub uszkodzony;
 15. Kaucja zostaje zatrzymana, w części lub w całości, i przeznaczona na uregulowanie kary umownej wtedy, gdy nie zostanie dotrzymany uzgodniony termin zwrotu wypożyczonego sprzętu.
 16. Techniczny stan wypożyczonego sprzętu opisany zostaje w Umowie Wypożyczenia.
 17. Klient może wcześniej zarezerwować wybrany sprzęt. Rezerwacja zostaje przyjęta, o ile zaistnieje możliwość jej realizacji. Podstawą rezerwacji jest dokonanie stosownej transakcji na niniejszej stronie oraz uregulowanie płatności.
 18. Nieodebranie sprzętu w uzgodnionym terminie, powoduje anulowanie rezerwacji. Opłata za wynajem sprzętu zostaje pobrana a kaucja zwrócona.


Cennik wypożyczalni rakiet śnieżnych

Przedmiot opłaty

Jednostka

Cena

Wypożyczenie rakiet śnieżnych

1 dzień

25 zł

Wypożyczenie rakiet śnieżnych

2 dni

25 zł

Wypożyczenie rakiet śnieżnych

3 dni

75

Wypożyczenie rakiet śnieżnych

4 dni

100

Wypożyczenie rakiet śnieżnych

5 dni

125

Wypożyczenie rakiet śnieżnych

Weekend

 

Kaucja

Całość

200 zł

Kara umowna za nieterminowy zwrot sprzętu

1 godzina

1 zł

Jeżeli jesteś zainteresowany otwarciem wypożyczalni rakiet śnieżnych,

napisz do nas lub zadzwoń: info@rakiety.pl, + 48 32 706 17 00

Na Szczycie

 

Pamiętaj, że zawsze możesz wypożyczyć rakiety śnieżne. 
Znajdź najbliższą wypożyczalnie.
Rakiety wypożycz
 
Masz pytana ?
Większość odpowiedzi znajdziesz na naszym blogu. 
BLOG / Artykuły

 

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z AKTUALNOŚCIAMI W NASZYM SKLEPIE.

O sklepie

rakiety.pl to strona zachęcająca do aktywnego trybu życia. Gdy tylko spadnie śnieg z pomocą rakiet śnieżnych możesz dalej być aktywny w górach i nie tylko.